Kıyı Tesislerinde Hizmet Bedellerine Zam

Kıyı Tesislerinde Hizmet Bedellerine Zam

Kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16 Mayıs 2020 Tarih ve 31129 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, başta kılavuzluk ve römorkör hizmetleri olmak üzere 24 başlık altında toplanan, limancılık hizmetlerine zam yapılacağına ilişkin mevzuat, bu tebliğ ile tamamlanmış oldu.

Bu Tebliğ ile Bakanlıktan izin almak suretiyle, ticari yük veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususlar düzenlenmiş oluyor.

Tebliğ hükümleri, kıyı tesislerinde hizmet verenlerle idare tarafından belirlenen demirleme sahalarındaki demirleme işlemlerini kapsıyor.

Aynı belediye sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapılan kıyı tesislerinde verilen hizmetler, gemi geri dönüşüm tesisleri, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin imalata ve geri dönüşüme yönelik faaliyetleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Türk boğazlarında verilen hizmetler kapsam dışı bırakıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, tebliğ kapsamındaki hizmet kalemlerine ilişkin taban ve tavan ücretleri gösteren hizmet tarifelerini düzenleyecek ve hizmet tarifelerinin uygulanması ile denetlenmesine yönelik usul ve esasları belirleyecek.

Kıyı tesisi ilgilileri, bugünden itibaren 3 ay içinde tesislerde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi oluşturarak Genel Müdürlüğün onayına sunacak.

Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Kıyı tesislerinin mevcut hizmet tarifeleri bugünden itibaren 6 ay süreyle geçerli olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin tam metni için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-9.htm